OTHERWORDLY av Sara Lundkvist

I Sara konstnärliga arbete inspireras hon av magiska fenomen, spiritualitet och science fiction. Hon är intresserad av att få glasobjekten att spegla människans begär, hopp och drömmar. Utställning OTHERWORLDLY fungerar som ett vägskäl och ett väntrum. I detta gränsland med artefakter som skulle kunna komma från en annan värld, från det mystiska mörkret till regnbågens alla färger. Utställningen utforskar New Age estetiken genom att utnyttja glasets kvalitéer, genom att lyfta fram andra uttryck i materialet än vad vi vanligtvis förknippar med glas. I Saras händer förkläs glaset till att imitera andra material och hon tänjer på dess egenskaper och får glaset att bete sig på nya och oväntade sätt.Genom att ifrågasätta strukturerna inom de traditioner och tekniker som är typiska för hantverket och med ett intresse av att utforska kulturella aspekter gör Sara en konstnärlig undersökning i glas baserad på värderingar, estetik och sociala aspekter kopplade till materiella artefakter.

Utställningen pågår t.o.m 18/6 2022.