Anki Wolter

KERAMIK
Skapar det mesta av mina verk på drejskivan, men jobbar även med olika keramiska tekniker. Allt från praktiska saker till konst. Ytan och strukturen på godset är viktigt för mig i mitt arbete med leran. Dekorerar ofta med engober. Har Gesäll och Mästarbrev i krukmakaryrket.

CERAMICS
I create most of my pieces on the potter’s wheel but also work with various ceramic techniques, ranging from practical items to art. The surface and texture of the clay are essential to me in my work. I often decorate with slip. I hold a Journeyman’s and Master’s certificate in the pottery craft.

ANKI WOLTER
Linde Salands 706 · 623 57 Hemse ·  070 928 34 37 ·  www.wolterkeramik.com · @wolterkeramik