Elin_Gardell-Rosa_Raven

Elin Gardell / Rosa Räven

ULL
Jag är förälskad i det otroliga materialet ull. Jag omvandlar ull i olika former hemma på min lilla gård i Klinte.
Jag hämtar inspiration från naturen, mina får & jag drivs av att arbeta hållbart med textil.

WOOL
I am in love with the incredible material wool. I convert wool into different shapes on my small farm in Klinte.
I find inspiration in nature, my sheep & I am driven by working sustainably with textiles.

ELIN GARDELL
070 753 04 00 · www. rosaraven.se · @ rosaraventextil