Elin_Gardell-Rosa_Raven

Elin Gardell Sundström / Rosa Räven

ULL
Jag är förälskad i det otroliga materialet ull. Mitt företag Rosa Räven Textil drivs på min lilla gård i Klinte där jag omvandlar ull i olika former. Min inspiration kommer från naturens färger och mina får. Hållbarhet är i stort fokus för min design och produktion.

WOOL
I am in love with the incredible material wool. My company, Rosa Räven Textil, is run on my small farm in Klinte where I transform wool in various forms. My inspiration comes from the colors of nature and my sheep. Sustainability is a major focus for my design and production.

ELIN GARDELL
070 753 04 00 · www.rosaraven.se · @rosaraventextil