Eva Szentiványi

KERAMIK
Arbetar med skulptur, ­bruksgods och måleri. Mina arbeten tar ofta avstamp i ett tema, och kan se väldigt olika ut beroende på vad objekten vill berätta. Samtidigt låter jag materialen inspirera och vägleda mig i arbetet. Jag kan förlora mig i ytor och strukturer, hur färger möts och hur lager som ligger under kan lysa igenom. Detaljer, rytm och taktilitet är viktigt för mig. Jag flyttade till Gotland våren 2020 och har nu ateljé på Kulturrum i Visby.

CERAMICS
Works with sculpture, utensils and painting. My works are often based on a theme, and can look very different depending on what the objects want to tell. At the same time, I let the materials inspire and guide me in my work. I can get lost in surfaces and structures, how colors meet and how layers underneath can shine through. Details, rhythm and tactility are important to me. I moved to Gotland in the spring of 2020 and now have a studio at Kulturrum in Visby.

EVA SZENTIVÀNYI
Kulturrum Specksrum 6 · 621 55 Visby · 070 776 07 18 · www.szentivanyi.se · @eva.szentivanyi.art