Gotländska Konsthantverkare och Formgivare är ett kooperativ som tillsammans driver en butik och ett galleri innanför muren i Visby på Wallérs Plats 5. Gemensamt för oss är en strävan efter hög kvalitet och ett starkt personligt uttryck, med omtanke om vår samtid och framtid. Våra medlemmar har i huvudsak Gotland som bas och många av oss har verkstäder runt om på ön dit ni är hjärtligt välkomna att besöka. 2020 firade kooperativet 20 år på Wallérs plats men kooperativet har en längre historia är så och har sitt ursprung i Gotlands första moderna kooperativ Blå Måne. 

Välkommen in och njut av former och material som varar länge. Ett minne att återvända till varje dag!

Gotland Artisans and Designers is a cooperative that together runs a shop and a gallery inside the wall in Visby at Wallérs Plats 5. Common to us is a striving for high quality and a strong personal expression, with concern for our present and future. Our members mainly have Gotland as a base and many of us have workshops around the island where you are most welcome to visit. In 2020, the cooperative celebrated 20 years at Wallér’s site, but the cooperative has a longer history, and has its origins in Gotland’s first modern cooperative Blue Moon.

Welcome in and enjoy shapes and materials that last a long time. A memory for life.

MOTIVERING
Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare, GKF, har i över 25 år varit en viktig knutpunkt för konst- och designområdet på Gotland. Medlemmarna i GKF besitter stor hantverksskicklighet och arbetar ofta lokalt och med hållbar produktion. Tekniker, material, produktionssätt och utformning erbjuder välgjorda föremål för en hållbar och många gånger handgjord vardag. I galleriet på Wallérs plats bjuder de på utställningar där såväl lokala som internationella utövare lyfts. GKF visar kraften i den kooperativa idén – något som är av särskild betydelse i dessa prövande tider.

ARTIKLAR

Årets Formbärare 2020:
Klicka här!

GKF firar 20 år på Wallérs plats:
Klicka här!

Reportage i det japanska magasinet “Let knit series”:
Klicka här!