Välkommen hit

Vi är ett kooperativ som driver butik och galleri i Visby på Gotland. Vi arbetar med lokalt konsthantverk och formgivning med hög kvalitet och ett starkt personligt uttryck i olika material. Hos oss hittar ni det bästa från Gotland.

We are a cooperative who runs a shop and a gallery in Visby on the island of Gotland. We work with locally produced craft and design of high quality and with a strong personal expression in different materials.