UPP UR ASKAN av Amalie Bjerno

– En hög med utbränd aska, till synes oanvändbar. Kan den förvandlas? Aska och bergsarter blandas. Ugnen öppnas och ut stiger Fågel Fenix – i sandfärgade, gröna och rosa nyanser. 

Varje år måste tusentals almträd tas ned på Gotland till följd av almsjukan. Hur ska vi minnas dessa stora träd? En önskan att ge de döda träden nytt liv är utgångspunkten för denna utställning av Amalie Bjerno. 

Bjerno har experimenterat med att transformera askan från de sjuka almarna till stengodsglasyr. “Detta är en hyllning till livet, en utforskning av döden och en tolkning av hur Almen kan återuppstå ur sin aska.” Utställningen visar processen hur en askglasyr framställs från grunden genom glasyrexperiment, som en del i det konstnärliga arbetet. Otaliga prover som långsamt leder fram till objekt där form och glasyr knyts samman. 

Amalie Bjerno är keramiker bosatt i Vallstena på Gotland. Hon är utbildad på Capellagården, Öland, och är sedan 2021 medlem av Kooperativet Gotländska Konsthantverkare och Formgivare som driver STUK i Visby. En grundläggande drivkraft i hennes arbete är lerans oändliga möjligheter samt den spänning som finns i att öppna en ugn och låta sig överraskas.