Studio Supersju

Studio Supersju bildades 2016 och består av sex vävare: Siri Pettersson, Ia Centerhall, Miriam Parkman, Vega Määttä Siltberg, Mirjam Hemström och Arianna E. Funk.

Med olika inriktningar och erfarenheter, men med väv som gemensamt språk, samarbetar gruppen i olika projekt och konstgestaltningar. Genom utställningar bjuder gruppen kontinuerligt in till sina respektive utforskanden och processer som för väven framåt.