PAPPER av Fideli Sundqvist

I utställning på Galleri STUK får vi ta del av båda pappersklipp, fotograferade pappers scenografier och pappersklipp överförda till screentryck. Titeln ”PAPPER” knyter samman verken genom just materialet som är genomgående i Fidelis verk.

Fideli Sundqvist (f. 1987) illustratör och konstnär, baserad i Nyköping och i Fårösund om somrarna. Fideli är utbildad på Konstfack i Stockholm.

Fideli arbetar främst med papper som material. Hon skär pappersklipp och bygger scenografier som fotograferas och animeras. Hon har gjort ett par offentliga utsmyckningar runt om i landet och har gett ut bilderböcker och fack-/inspirationsböcker om papperskonst.

Fideli arbetar ofta med en tematik som rör sig mellan den inre och yttre världen. Moderskapet har blivit ett allt mer centralt tema sedan hon själv blev mamma 2017. Blomster är återkommande i hennes bilder, både dekorativt och berättande.

Fideli har arbetat med pappersklipp sedan 2007 då hennes bror var i Kina och kom hem med traditionella kinesiska pappersklipp. Dessa öppnade upp för utforskandet av denna teknik som hon återkommit till i utställningssammanhang sedan dess.

Utställningen pågår t.o.m 20 april 2024.