Helle Kobbernagel

KERAMIK
Lera fascinera inte vid första ögonkast, men det är samarbetet med lera, form, färg, glasyrer och naturmaterialen samt keramikens traditioner som inspirerar mig. Jag formger konsthantverk i porslinslera och stengods med inslag av gotlandsleran. Startade min verkstad 1991 i Visby.

CERAMICS
Clay isn’t fascinating at first sight, but the cooperation between clay, form, colour, glaze, natural materials plus the tradition of ceramics inspires me. My designs are made of porcelain clay and stoneware with accents of gotlandic clay. I started my workshop in Visby in 1991.

HELLE KOBBERNAGEL  
Kopparsviksgatan 9 · 621 58 Visby · 070 291 74 10 ·  www .helle-k.com · @ hellekobbernagel-keramik