ALSTER av Torgeir Leander

Torgeir Leander visar i en retrospektiv ett urval av alster som speglar hans långa yrkesliv som keramiker. Krukor som bär spår av en konsthantverkares djupa kunnande och nära förhållande till sitt material. Kunskaper som sitter i kroppen och händerna efter många år, och som bygger på tidigare generationers kunnande. Kunskaper med förmågan att förmedla livets poesi.